НАПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛИ


Основен предмет на дейност е търговията с метали и метални изделия.
"Ерато Холдинг" АД предлага следните продукти:
    • Мрежи;
    • Пружинна тел;
    • Ламарини и профили;
    • Други метални изделия.

"Ерато Холдинг" АД
е изключителен представител на италианския концерн "Longhi", който е безспорен европейски лидер в производството на неплетени мрежи.

От двете фирми на концерна "Italfim" и "Fils", предлагаме над 45 000 вида мрежи. Най-актуалните за българския пазар мрежи се поддържат налични в нашите складове.

Представители сме на "Trefileurope", а след сливането им и на "ArselorMittal" в продажбите на пружинни телове на българския пазар.Съгласувано с нашите клиенти поддържаме складови наличности от над 100 тона пружинни телове.
 

Ерато Холдинг