alt_text  
Търсене: 

0800 15145

ИНФОРМАЦИОНЕН и ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР за КЛИЕНТИ

всички промоции

Биомаса

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ecother/public_html/otoplenie/bg/biomasa.php on line 88

Настоящата информация е предоставена от АЕОБ (Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса) и с любезното съдействие на българските производители на пелети.
прочети още »

детайли    Качеството на горивния процес и надежността на работа на пелетните съоръжения зависят от типа гориво в процеса на експлоатация.    В таблицата по-долу е показана класификацията на пелетите, като гориво в зависимост от параметрите им - пепелно съдържание и механична трайност, както и типа съоръжения, в които могат да се изгарят оптимално. При разработването методиката на ЕРА...


прочети още »

Благоевград „ТОПЛОТЕХНИКА“ ЕООД 73 832 962 Благоевград ЕТ „ПСИД - С.ЙОНЧЕВ“ 878 943 141 Бургас „ТОПЛОТЕХНИКА БУРГАС“ ООД 888 062 064 Бу...


прочети още »

детайли

Терминът "Биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата се счита за бъдещ ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За три четвърти от хората които живеят в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия.
прочети още »

Съществува голямо разнообразие от видове биомаса, но тези които представляват интерес от гледна точка на използването им за енергийни цени са: дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци. За отоплителни инсталации, при които е реализирана автоматизация на горивния процес най-разпространени са: дървесните пел...


прочети още »

Дървесните пелети са компресирани под високо налягане дървесни стърготини. Полученият продукт може да бъде с размери ? 6-8 мм и повече в диаметър и  съдържание на влага до 10%. От потребителска гледна точка те са изключително комфортно гориво с добри възможности за складиране и за регулиране на горивния процес. За разлика от другите видове твърдо гориво, с тях се работи лесно и пепелният оста...


прочети още »

Страници: 1 2 »20.11.2017
Bisolid и GreenEcoTherm в Португалия
...
01.11.2017
Екотерм Проект представя комплексните и системни решения на WOLF GmbH
...