alt_text  
Търсене: 

0800 15145

ИНФОРМАЦИОНЕН и ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР за КЛИЕНТИ

всички промоции
КОНТАКТИ

Централен офис:
6300 Хасково
бул. „ Съединение „ 67
тел.: 038 / 60 30 44; 60 30 43
факс: 038 / 60 30 45
 
Офис и склад:
1592 София
ул. „Неделчо Бончев „ 10
тел.: 02 / 978 39 90; 978 78 60
факс: 02 / 978 0744
 
 
БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР - София
„Ератерм Инженеринг“ ООД
кв. „Младост 4“, блок 458, магазин 7
тел.: 02/ 975 32 00
мобилен: 0879 184 584
 
 
БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР - Хасково
бул. „Съединение“ 67
тел.: 038/ 60 30 39
факс: 038/ 60 30 45
 
5800 Плевен
ул. „ Метро „ 3
Западна индустриална зона
Складова база „ Лабиринт „
тел./факс: 064 98 00 97


20.11.2017
Bisolid и GreenEcoTherm в Португалия
...
01.11.2017
Екотерм Проект представя комплексните и системни решения на WOLF GmbH
...