Направлението

През 2000г. с решение на борда на директорите на “Екотерм Проект” ЕАД се създава ново направление “Търговия с метали” в рамките на компанията. Започва се със задоволяване на нуждите на фирмите от холдинга от ламарини и безшевни тръби. Постепенно дейността се разраства с включването на нови и нови изделия. Към настоящия момент “Екотерм Проект” ЕАД е изключителен представител на италианския концерн „Longhi”, който е безспорен европейски лидер в производството на неплетени мрежи.От двете фирми на концерна “Italfim” и “Fils” , предлагаме над 45 000 вида мрежи. Най-актуалните за българския пазар мрежи се поддържат налични в нашите складове. Представители сме на “Trefileurope” , а след сливането им и на “ArselorMittal” в продажбите на пружинни телове на българския пазар.
Съгласувано с нашите клиенти поддържаме складови наличности от над 100 тона пружинни телове. Нашият стремеж е да разщиряваме непрекъснато номенклатурата на предлаганите продукти.И тъй като тяхното приложение е твърде разнообразно , нашият девиз е:
МЕТАЛИТЕ ОТ НАС, ИДЕИТЕ ОТ ВАС…”