Гаранция

  • Продуктите, предлагани от ecotherm.bg, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на вносителите/производителите. Всички продукти, са нови, в оригинални опаковки и с гарантиран произход и качество;
  • Гаранцията на стоките е 2 год., ако не е изрично фиксиран срока на нейната валидност;
  • При стоки без определена гаранционна карта се счита за гаранция касовия бон и документа, към който е прикрепен;
  • Съоръжения, при които е необходимо стартиране от оторизирано лице, гаранцията започва да важи от датата на пуска, но не по- късно от 6 месеца след закупуването му.