"Оперативна програма "Околна среда"

BACKGROUND-Erato-2020-001

Оперативна програма “Околна среда” се реализира в седем български общини. Общините реализират проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на дърва и въглища с екологични горива и енергии“. Към настоящия момент кандидатстването по проекта е стартирало на територията на Столична община. Срокът за подаване на документи е до 20 август 2020г.

КАКВИ РАЗХОДИ ПОКРИВА ПРОЕКТЪТ

» Доставка и монтаж на газови едноконтурни и двуконтурни котли, газови конвектори, пелетни котли за отопление на жилищата на домакинствата.

» Радиатори с термоглави за регулиране на температурата и съответните технически елементи, необходими за монтажа им към вътрешната система за отопление. Обучение на домакинствата за експлоатацията

» Еднократна профилактика след първата година Гаранционното обслужване за двугодишен период

ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ПРОГРАМА ОПОС ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

» Да желаете да замените отоплителния си уред на твърдо гориво с нов ефективен изгарящ природен газ или пелети.

» Да попълните и подадете в районната администрация формулярите за кандидатстване, които ще намерите на сайтовете на съответната община

» Да бъдете одобрен за участие от Вашата община

Всички фирми, които използват самостоятелни обекти в жилищни сгради, в които за отопление се използват печки на дърва и въглища, могат да кандидатстват за смяната им безвъзмездно с екологични горива и енергии за отопление.

ФОРМА ЗА ЗАЯВЕН ИНТЕРЕС

Моля, въведете имейла си, за да можем да се свържем с вас.

Заявления за кандидатстване по програмата се подават на място в съответната община.