Списание "Топлотехника за бита"

Новият брой

През годините

Списание "ТОПЛОТЕХНИКА ЗА БИТА"

Списание “Топлотехника за бита” се издава от фирма Екотерм Проект  ЕАД и третира въпросите от областта на отоплителната, климатичната, вентилационната и ВиК техники.

Magazine BH 2002 BR

Регистрирано е през 1995 г. първоначално като вестник “Топлотехника за бита”, а с нарастване на читателския интерес, през годините започва да се издава във вид на списание.
Публикуваната информация е структурирана по своето предназначение и е насочена към проектанти, монтажници, търговски фирми, академични среди – преподаватели от висшите учебни заведения, учащи – ученици и студенти, обучаващи се в специалности от гореспоменатите направления, потребители. Участие в списанието със свои материали вземат както български, така и чужди автори.

Списание “Топлотехника за бита” излиза 6 пъти в годината и се отпечатва в тираж 2000 броя. Разпространява се безплатно до 1000 постоянни абонати, включени в базата данни на списанието, както и до читатели, получаващи списанието чрез дистрибуторската мрежа на Екотерм Проект.

В числото на абонатите влизат:
• Фирми, работещи в сферата на отоплението, вентилацията, климатизацията и ВиК;
• Строителни организации;
• Членове на ОБИКОХ;
• Обществото на българските инженери по отоплителна, климатична и хладилна техника;
• Всички висши учебни заведения в страната;
• 57 техникума в страната;
• Фирми, предлагащи инструменти, оборудване, екипировка;
• Държавни агенции и комитети;
• Изпитвателни лаборатории;
• Дистрибуторите на фирма Екотерм Проект – над 60 фирми във всички големи градове в страната и др.

Списание “Топлотехника за бита” се разпространявано в Македония, със съдействието на Стопанската камара на Македония и Македонската Енергийна Асоциация (МЕА), а също и в Турция, чрез представителството на фирма Екотерм Проект в тази страна.
Абонамент за списанието може да се направи във всеки пощенски клон. Попитайте за списание “Топлотехника за бита”!