Списание Топлотехника за бита" ™ 2002

Новият брой

През годините

За да изтеглите или разгледате PDF файловете на списанието, кликнете върху корицата на желания от вас брой.

ТОПЛОТЕХНИКА ЗА БИТА 2002 БР 1
ТОПЛОТЕХНИКА ЗА БИТА 2002 БР 2
ТОПЛОТЕХНИКА ЗА БИТА 2003 БР 3
BOTTLES HEATER 2002 BR 4
ТОПЛОТЕХНИКА ЗА БИТА 2002 БР 5
ТОПЛОТЕХНИКА-ЗА-БИТА-2002-БР-6

“Топлотехника за бита” излиза 6 пъти в годината и се отпечатва в тираж 2000 броя. Разпространява се безплатно до 1000 постоянни абонати, включени в базата данни на списанието, както и до читатели, получаващи списанието чрез дистрибуторската мрежа на “ЕРАТО”.

В числото на абонатите влизат:
• Фирми работещи в сферата на отоплението, вентилацията, климатизацията и ВиК;
• Строителни организации;
• Членове на ОБИКОХ;
• Обществото на българските инженери по отоплителна, климатична и хладилна техника;
• Всички висши учебни заведения в страната;
• 57 техникума в страната ;
• Фирми, предлагащи инструменти, оборудване, екипировка;
• Държавни агенции и комитети ;
• Изпитвателни лаборатории;
• Дистрибуторите на фирма “ЕРАТО” – над 60 фирми във всички големи градове в страната и др.

“Топлотехника за бита” се разпространявано в Македония със съдействието на Стопанската камара на Македония и Македонската Енергийна Асоциация (МЕА), а също и в Турция чрез представителството на фирма “ЕРАТО” в тази страна.
Абонамент за списанието може да се направи във всеки пощенски клон. Попитайте за списание Топлотехника за бита!