Многослойни тръби

  • Emmeti Многослойни тръби GERPEX/GERPEX RA
  • Emmeti Изолирани тръби GERPEX RA
  • Emmeti Многослойни тръби ALPERT
  • Emmeti Тръби с кислородна защита PE Xc
  • Emmeti Тръби с кислородна защита PE Xa