ноември 01 2017 0Comment

Екотерм Проект представя комплексните и системни решения на WOLF GmbH

Преди броени дни, на 24 и 25 октомври 2017, Екотерм Проект представи компания WOLF GmbH по време на конференцията „Германски технологии за повишаване на енергийната ефективност в индустрията и приложението им в България”. Събитието беше организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Проектът „Енергийна ефективност в индустрията” се организира от ГБИТК и международната консултантска фирма eclarion GmbH, в рамките на експортната инициатива „Енергия” на Германското Федерално Министерство на икономиката и енергетиката, въз основа на решение на германския Бундестаг. Екотерм Проект, в качеството си на основен търговски представител на реномираната компания WOLF GmbH, запозна професионалната аудитория на конференцията със системните екологични продукти и решения на производителя в областта на индустрията, публичния и жилищен сектор. Предлаганите от WOLF GmbH енергоефективни проекти за отопление, климатизация и вентилация намират широко приложение в различни сектори на икономиката, като например във фармацефтиката, хранително-вкусовата и химическата промишленост, машиностроенето, при изграждането на търговски центрове, технологични паркове, оранжерии, хотелски комплекси, публични сгради, еднофамилни къщи и жилищни кооперации. По време на проведените B2B срещи интерес към продуктите и системите на компания WOLF GmbH беше проявен от архитекти, проектанти, инвеститори в строителния сектор, инженерингови фирми и мениджъри на машиностроителни фирми и търговски центрове. Предлаганите системни решения на WOLF GmbH напълно удволетворяват изискванията на потребителите за комфорт, енергийни спестявания и опазване на околната среда.

ecotherm