ноември 20 2017 0Коментара

Екотерм Проект – фирмата за отопление със сервиз на Европейско ниво

        Всяка продажба на отоплително съоръжение или продукт от Екотерм Проект дава спокойствие на потребителя. Това се дължи на категоричния стил на работа на фирмата и нейните дистрибутори по отношение на пуск, настройка, гаранционно и следгаранционно обслужване на отоплителните съоръжения, които предлагат.Сервизните партньори на фирмата са не само близо до потребителя, покривайки цялата територия на България, но и представляват специално селектирани, технически обучени и сертифицирани партньори на фирмата-производител.

Обучението и сертифицирането на всеки един от обявените сервизни партньори се осъществява от Академия Екотерм Проект. След преминаване на успешни курсове на обучения от техническите специалисти на фирмата и задължително издържани изпити, обучените лица получават сертификат и право на осъществяване на сервизна дейност по продуктовата гама, предлагана от Екотерм Проект.

Поддържайки високо ниво на квалификация, внедрявайки иновации и следейки Европейските стандарти и регламенти, Екотерм Проект категорично предлага на своите клиенти сервизна дейност на Европейско ниво. В резултат на постоянните обучения и постигнатите от тях резултати, сервизните партньори на Екотерм Проект биват отличавани и категоризирани от фирмата-производител по специфична система, давайки информация за сервизния партньор – това се случва с публично представяне на актуалните сервизни партньори, всеки от които е отличен с различен брой звезди, от една до пет. Контактите и нивото на всички сервизни партньори на Екотерм Проект могат да бъдат намерени в секция Сервиз партньори и в уебсайта на фирмата. Фирма Екотерм Проект осъществява мониторинг и постоянно съдействие относно работата на отоплителните съоръжения, които предлага. Това се случва с помощта на кол център, отговарящ на телефон 0800 15 145 и постоянно търсещ обратна връзка от потребителите и специализирана форма в уебсайта на фирмата. Информацията, полученa чрез тези форми за контакт, помагат за бързото съдействие, наблюдаване работата на съоръженията, правилната реакция при различни ситуации, както и служи за категоризиране на сервизните партньори на фирмата по най-правилен начин.

С покупката на изделие от дистрибуторската мрежа на Екотерм Проект, потребителите получават не само високоефективно, екологично чисто и икономично решение за отопление в бита и индустрията, а и цялостно комплектно обслужване – първоначален пуск, настройки, наблюдение и мониторинг, гаранционно и следгаранционно обслужване.

ecotherm