февруари 22 2019 0Коментара

Ново поколение пелетни системи от Екотерм Проект #Автоматизиран пелетен котел PHAETHON

Автоматизираните пелетни котли PHAETHON са проектирани за отопление на битови и фирмени обекти, както и за целогодишно подгряване на битова гореща вода. Отговарят на всички изисквания на директиви LVD, EMC и на стандарт EN 303-5, клас 5. Характеризират се с висока ефективност и надеждност. Съоръженията се предлагат и с вариант за пневматичен транспорт на пелети.

Котлите PHAETHON осигуряват комфортно отопление чрез автоматично изгаряне на дървесни пелети, отговарящи на стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014. Пелетите са екологично чисто и CO2  неутрално гориво, благодарение на което разходите за отопление са по-ниски, в сравнение с използването на електроенергия, нафта и природен газ. Интернет модулът ecoNET300, с който може да работи всеки PHAETHON, позволяват онлайн контрол, мониторинг на  процеса  горене и мобилни приложения.

Защо PHAETHON е най-добрият пелетен котел?

Европейският съюз въвежда екологични критерии за проектиране и енергийно етикиране на отоплителните устройства, оползотворяващи биомаса.

Всеки котел PHAETHON се предоставя на потребителя със собствен етикет за енергийна ефективност с клас А+, съгласно делегиран регламент ЕС 2015/1187 на европейската комисия – Енергийно етикиране на котли на твърдо гориво.

Phaeton Energy label

Какво означава това за потребителите?

 • Спазени са изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво;
 • По-ниска консумация на енергия за отопление;
 • Повече парични спестявания;
 • Опазване на околната среда;
 • Подобряване качеството на атмосферния въздух.

Гаранция за ниски разходи за отопление!

Icon pig

Без стъпковата и пълна модулация на котела позволява още по- пълно изгаряне и повишава ефективността (>93 %). Възможност за използване на дървесни пелети с различно качество. Впечатляващо съотношение на цена/качество.

Какви ли ще са резултатите от изпитванията за вредни емисии?

Service-02

Спокойно, резултатите покриват дори изискванията, които се очаква да влязат в бъдеще. Въртящата се горивна камера на горелката осигурява непрекъснат горивен процес, елиминира нуждата от често спиране на процеса на горене, с цел механично почистване. Това е предпоставка за по-голяма ефективност и по-добри емисии при изгаряне,  тъй като липсват преходните процеси при запалване на горивото след почистване.

Близо 30-годишен опит в сферата на отоплението!

Service-03

Комбинация от най-успешните, изпитани и утвърдени в практиката на фирмата продукти, като триходово котелно тяло и горелка с въртяща се горивна камера. Сигурност и надеждност, гарантирана от водещите и доказани на пазара доставчици на комплектуващите изделието елементи.

Как да се включи или изключи котелът? Как да се променят настройките?  Как да се проверят настройките на котела от сервиза, да се направи диагностика?

Service-04

Пълен достъп до всички функции на контролера, чрез използване на интернет модул. Всички сервизни функции са напълно достъпни чрез използването му. Потребителите могат да се възползват от ясно визуализираната история на работа на котела, във формата на графики.

Удобно! Лесно! Сигурно!

Service

Автоматизирана експлоатация на котела. Възможност за контрол на всички основни функции на централното отопление и битовата гореща вода. Всички компоненти на котела са проектирани така, че се осигурява лесен и бърз достъп по време на почистване, обслужване и профилактика. Бърз и лесен за транспортиране. Модулната конструкция на котела позволява лесен демонтаж, когато и където е необходимо. Бързи и лесни настройки, само с няколко стъпки. Качествено изгаряне, с

малък обем на пепелта, гарантиращо продължителност на експлоатацията, без ръчно почистване (месеци непрекъсната работа). Технически решения в унисон със световните тенденции в областта – “state of the art”. Защита от обратен огън. Защита от неправилна работа на вентилаторите. Възможност за 24-часов мониторинг на процеса и сигнализация при неизправност.

Marathon-2019-img

и още...

 • Автоматично запалване;
 • Автоматизирана експлоатация на котела – регулиране на температурата с универсален термостат или специално дистанционно управление, със сензорен екран и вграден термостат, което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
 • Модулен  бункер  и възможност за автоматично зареждане с гориво от друг външен резервоар, чрез пневматичен транспорт;
 • Fuzzy Logic на горивния процес, чрез който се намалява броя прекъсвания на работата, консумацията на гориво и ел.енергия и се повишава качеството на модулацията на мощността;
 • Модулна конструкция на контролера – възможно разширение на системата за управление, чрез допълнителна работа на три помпи (котелна помпа, помпа за битова гореща вода и помпа за смесителен вентил);
 • Механизирано ръчно почистване на топлообменника;
 • Вентилаторите за свеж въздух и димни газове са снабдени със сензори на Хол, повишаващи качеството на модулацията на мощността, надеждността и безопасността на системата;
 • Стоманена триходова конструкция, позволяваща динамична работа на котела.

Управлението...

Display Marathon 2019
 • Микропропроцесорен модул за управление параметрите на котела, с атрактивен сензорен дисплей, представящ подходяща информация за работата на съоръжението, с меню на български език;
 • Новото поколение контролери, позволява на котела сам да изчисли и приложи алгоритъм за пълното изгаряне на горивния материал. Точното съотношение въздух/гориво става възможно чрез температурни сензори, дозиращи шнекове и вентилатори, снабдени с Хол сензор, който следи за действителното количество въздух, спрямо горивото, навлизащо в горивната камера и димните газове;
 • Възможност за следене на температурата на димните газове;
 • Възможност за програмиране температура на битовата гореща вода в седмичен цикъл;
 • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Възможност за управление по външна температура;
 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
 • Дистанционно управление;
 • Функция лято/зима;
 • Пароли за ограничаване на нивата за достъп до параметрите за сервизния персонал;
 • История на алармите и грешките – съхранение на историята на последните грешки и аларми, включително описание, дата на възникване;
 • Автоматично стартиране след пад на напрежението – запаметяват се последните настройки;
 • Информация за количеството пелети в бункера – графична и звукова информация, когато няма гориво;
 • Съхраняване на статистически данни за работата на системата – възможен мониторинг на работата и намаляване на разхода на гориво, напр. наблюдение на температурата на отоплителната вода, мощността на горелката и времето за работа на гориво-захранващото устройство (опция при използване на Eco NET модула през интернет);
 • Възможност за програмиране на необходимите стайни температури в седмичен цикъл с ecoSTER panel (опция);
 • Възможност за мониторинг на горивния процес с ламбда контрол (опция).

Хибридни системи за отопление и охлаждане

Екотерм Проект продължава да предлага на потребителите завършени системни решения, посредством иновативни хибридни системи, предоставящи възможност да се говори за „изкуствен интелект“ при отопление и охлаждане. Отоплителният котел може да се използва за достигане на по-високи температури, докато термопомпата може да осигури нискотемпературно отопление и охлаждане, при намалени разходи и значително по-ниско енергопотребление. Хибридната термопомпа ще осигури климатичен комфорт, както и битова гореща вода за всяко домакинство. Благодарение на комуникацията между двата топлоизточника, интелигентните хибридни системи могат да спомогнат за оптимизиране на експлоатационните разходи, подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Понастоящем, когато все повече осъзнаваме нуждата от чист въздух и опазване на човешкото здраве, дайте предимство на най-доброто за Вас и околната среда!

Hybrid system web

С покупката на изделие от дистрибуторската мрежа на Екотерм Проект, потребителите получават не само високоефективно, екологично чисто и икономично решение за отопление в бита и индустрията, а и цялостно комплексно обслужване – монтаж, първоначален пуск, настройки, мониторинг, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на интернет страницa www.greenecotherm.bg или на страницата на фирмата във Facebook.

ecotherm