април 19 2019 0Коментара

Енергийно ефективни и екологични Хибридни системи за отопление и охлаждане

Една стандартна хибридна система за отопление и охлаждане се състои от термопомпа с висок COP/EER (коефициент на преобразуване/коефициент на енергийна ефективност) и правилно оразмерен генератор на отопление. Термопомпените агрегати  използват електроенергия, за производството на топлина и студоносител, а генераторът на отопление – газообразно, течно гориво или дървесна  биомаса. Колкото повече източници на възобновяема енергия бъдат използвани в една хибридна система, толкова по енергийно ефективна и екологична ще е нейната работа. Високият потенциал за икономии в годишен разрез се постига в резултат на тяхното комбинирано използване.

В практиката много популярни са хибридните системи за отопление, които използват вода като топлоносител, като в инсталацията са включени термопомпа въздух-вода, котел на пелети или природен газ за производство на топлинна енергия и тръбна разпределителна мрежа към топлообменници и консуматори на топлинна енергия за отопление и битова гореща вода в отделните помещения.

Така една стандартна системата, в която работят два източника на отопление/охлаждане, на практика представлява хибридна система. Термопомпите са принципно ефективно решение за отопление, докато температурата на околния въздух не падне до около 0°С. Това означава че термопомпеният агрегат  произвежда топлинна енергия, която е по-евтина от енергията генерирана например от газов котел. Когато температурите на външния въздух паднат под нулата, то необходимото количество газ за отопление на сградата излиза много по-евтино от електроенергията, използвана за термопомпата. В този случай електронно управление изключва термопомпата и включва автоматично газовия котел.

Друго възможно и практично решение е предлагане на хибридна система, в която са включени термопомпа и съоръжение оползотворяващо биомаса, като в тази система могат да бъдат използвани за отопление пелетни котли и камини, слънчеви колектори и др. Тези хибридни системи изискват по-високи инвестиционни разходи в сравнение с конвенционалните системи, но срока за възвращаемост на инвестициите е в рамките на 3-5 години или дори по-малко предвид на потенциалните годишни икономии достигащи 30-50%.

Биоенергийни-хибридни-системи

С други думи при положителни външни температури използването на електроенергия за работата на термопомпата е по-икономически изгодно, а при ниски отрицателни  температури използването на отоплителни котли на пелети и газообразно гориво е по-икономично, като се осигурява много по-устойчиво отопление при рязко застудяване.

Приложенията на хибридните системи са разнообразни. Те могат да се монтират в еднофамилни и многофамилни къщи, апартаменти. Модерно и практично решение в тези обекти е отоплението и охлаждането на различни помещения да се извършва по различен начин, в зависимост от желанието на  потребителите: ниско температурни радиатори, лъчисто подово, стенно и таванно отопление или система с вентилаторни конвектори.

Аналогично хибридните системи могат да се използват за отопление и охлаждане на хотели, офиси, ресторанти, спа-центрове, складове, магазини, работилници и др. Важно е да се отбележи че хибридните  системи имат предимството да са изключително гъвкави и позволяват равномерно разпределение на отоплението и охлаждането в случай на лимитирани пространствени площи.

Изборът на конкретен тип хибридна система във всички случаи ще доведе до икономически и екологични ползи през всички сезони и вариации на външните температури, решение, което ще осигури гарантирано оптимална енергийна ефективност и комфорт за потребителите през цялата година.

Една хибридна система осигурява ефективно отопление и охлаждане с много по-ниски експлоатационни разходи от конвенционалните системи за отопление и охлаждане при приблизително еднаква ефективност. В резултат на комбинирането на двата енергийни източника, хибридната система може максимално да оптимизира разходите на потребителите, чрез автоматичното превключване към по-изгодния, спрямо моментните климатични условия, източник.

Отоплителният и/или охлаждащият режими, а също така и използването на даден източник на енергия за различните сезони и външни температури, могат да бъдат настроени, чрез управляваща интелигентна система, която автоматично да контролира и извършва мониторинг върху системата, за да се осигури адекватна и гъвкава работа и оптимална икономия на енергия.

В географски области с по-студен климат, където външните температури на въздуха са под 20 0С, топлоизточниците на газ или дървесна биомаса  са не само най-ефикасното решение, но и без алтернатива по отношение гарантиране на необходимия топлинен комфорт. Когато температурите на въздуха се повишат и достигнат предварително зададените нива, термопомпата ще се включи и ще генерира енергия за отоплението.

Hybridna Sysytema

Кои са основните предимства на хибридната технология за отопление и охлаждане

  • Висока производителност и гарантиран температурен комфорт;
  • Оптимално оползотворяване на топлината от околната среда чрез термопомпа въздух – вода с електронно управление на инвертора;
  • Интелигентно управление на хибридната система с подходяща комуникация, като се вземат предвид цените на електроенергията, природния газ, пропан-бутана и дървесните пелети;
  • Без шум при охлаждане на помещения.
  • Ниски разходи за отопление и битова гореща вода в сравнение с конвенционално отопление;
  • Автоматично превключване към по-евтиния източник на енергия във всеки отделен случай;
  • Високи температури на отоплителната вода, дори когато външните температури на въздуха се понижат до много ниски стойности;
  • Използване на интегрирани високоефективни помпи.
  • По-бърз монтаж и ниски експлоатационни разходи;

Повече информация за хибридните системи и гамата продукти изграждащи този тип системи за отопление и/или охлаждане може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на интернет страници https://bit.ly/2DmQnG4 или на страницата на фирмата във Facebook.

ecotherm