юли 23 2019 0Коментара

Екотерм Проект с международно признат TÜV NORD сертификат

Екотерм Проект продължава да утвърждава името си като една от най-успешните и надеждни фирми в България в областта на производството, търговията и сервиза на топлотехнически изделия. През юни 2019г. в централата на компанията в гр. Хасково се извърши цялата процедура по одита и сертификацията на фирмата от страна на международно признатата организация за стандартизация  Тюф Норд България ЕООД. Екотерм Проект с гордост съобщава, че дейността й е подкрепена с получаване на международни сертификати за системи за управление TÜV NORD БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001.

Компанията, освен за производство, търговия и сервиз на топлотехнически изделия, беше призната и за качествената си изследователска и развойна дейност в областта на енергийната ефективност и оползотворяването на възобновяеми енергийни източници – алтернативни, иновативни и екологични продукти и системи, оползотворяващи дървесна биомаса.  Полученият сертификат БДС EN ISO 9001  гарантира качеството на управление и обслужване, както и способността на фирмата постоянно да предлага качествени продукти и услуги на своите клиенти.  Стремежът на фирмата да предлага продукти, които опазват околната среда и са енергийно ефективни, спазвайки последните европейски и световни тенденции, се доказва чрез получаване на сертификата БДС EN ISO 14001. Основната задача на този стандарт е подкрепа на опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването по начин, който отчита социално-икономическите нужди.

BSA1-190010-Ekoterm-Proekt-bg-QM
BSA1-190010-Ekoterm-Proekt-bg-UM

Екотерм Проект ЕАД е създадена през 2008г. като дружество с научноизследователска и развойна дейност в разработването и подготовката на проектни предложения, иновативни продукти, технологии, процеси и услуги, свързани с опазване на околната среда, включително енергийна ефективност и ВЕИ. Дейностите на фирмата са свързани с производство, търговия, монтаж, пуск, настройка и сервизиране на широка гама високоефективни отоплителни котли на пелети, котли на дърва, автоматични пелетни котли, комбинирани котли на дърва и/или пелети, пелетни камини, горелки и OEM проекти. Компанията предлага на своите клиенти иновативни и екологични решения, следвайки най-новите тенденции на европейския и световен пазар в областта на отоплението и климатизацията.

Според управлението на компанията, успехът се крие както в качеството на предлаганите продукти, така и в потенциала и развитието на професионален екип. Компанията вярва, че колкото е важен продуктът за удовлетворяване нуждите на клиента, толкова е важно и качественото обслужване и сервизиране. Фирмата от години инвестира в Академия Екотерм Проект и досега е обучила над 2500 монтажници на отоплителни системи, инженери, проектанти и управители на фирми, с цел по-качествено и прецизно обслужване на клиентите. Дългогодишният стремеж на фирмата да предлага най-добрите продукти и обслужване на своите клиенти беше потвърден чрез получаване на сертификати за системи за управление TÜV NORD.

Благодарение на експертите си от развойно-изследователската дейност в областта на оползотворяването на дървесна биомаса и чрез изградените си с годините знания и умения, Екотерм Проект има възможността да предложи на българския и европейски пазар иновативни и екологични продукти с търговски марки GreenEcoTherm и Bisolid с най-доброто съотношение цена-качество, както и най-новото си допълнение в продуктовата гама Smart Hybrid Systems.

Екотерм Проект е компания с ясна мисия, бързо и динамично развитие и дългосрочен ангажимент към своите клиенти. Компанията ще продължава да предлага на своите клиенти най-качествените продукти и обслужване. Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, тук на интернет страницата на компанията, както и на и www.greenecotherm.bg или на страницата на фирмата във Facebook.

ecotherm