февруари 25 2020 0Коментара

Ефективни решения за отопление и охлаждане с термопомпи от „Екотерм Проект“

Термопомпата е вид хладилна машина. Като всяка хладилна машина, основните й компоненти са: кондензатор и изпарител, компресор, терморегулиращ вентил, както и съответното електронно управление.

Отоплението с термопомпа е с най-голяма ефективност, в сравнение с другите видове отоплителни уреди Ефективността идва от факта, че термопомпата не използва енергия за загряване, а просто пренася топлина. За целта се изразходва известно количество електроенергия, което е в пъти по-малко от получената, топлинна енергия.

Ефективността на термопомпата представлява съотношение на вложената електроенергия към получената топлинна енергия. Нарича се COP (Coefficient Of Performance) – коефициент на трансформация и важи за режим отопление. За режим охлаждане има друг коефициент- EER (Energy Efficiency Ratio).

Ефективни-решения-за-отопление-и-охлаждане-с-термопомпи-от-„Екотерм-Проект“05

Според предназначението и конструкцията на термопомпата, тя може само да охлажда, само да отоплява или да работи и в двата режима според сезона – такава термопомпа се нарича реверсивна. Предлагат се и термопомпи, които затоплят вода за битови нужди, без значение дали работят в режим отопление или охлаждане. Някои от моделите са с инверторно управление на компресора, което прави уредите много по адаптивни и гъвкави.

Например една термопомпа, която консумира 1 kWh електрическа енергия отдава 4 kWh топлинна енергия, намалявайки разхода на електроенергия с 65-80%. Това съотношение не може да бъде постигнато от подобен уред, предназначен за отопление и охлаждане.

Когато говорим за ефективност, коефициентът на трансформация е основен фактор, но това не е достатъчно. Предвид се вземат и редица други фактори, като основни са мощността и обема на отоплителната инсталация.

Най-масовият тип термопомпа е въздух-вода, поради сравнително по-ниската първоначална инвестиция и фактът, че не зависи от природните особености на съответното място, на което е разположен съответния обект (къща, апартамент, офис и др.).

За да си заслужава инвестирането в термопомпа, сградата трябва да отговаря на нормите за енергийна ефективност или да е санирана. Основното изискване за икономичната работа на отоплителната система с термопомпа е инсталацията да работи с ниски температури на подаване на топлоносителя. Това се постига най-добре с високоефективна изолация на сградата и отоплителни тела с голяма площ.

Ефективни-решения-за-отопление-и-охлаждане-с-термопомпи-от-„Екотерм-Проект“-01

Термопомпа въздух-вода извлича топлинна енергия от външния въздух и я транспортира в отоплителната система (инсталация). Коефициентът на енергийна ефективност (СОР) на машината се влияе от атмосферните условия и е плаващ, спрямо външната температура на въздуха. В голяма част от България, средно януарските температури са положителни- малко над 0°С, което предоставя отлични условия за работата на термопомпа въздух-вода, в дългогодишен план.

За постигането на максимален комфорт на едно жилище, най-доброто решение е използване на термопомпа въздух-вода, в съчетание с водно, лъчисто, подово отопление и охлаждане с въздушни конвектори. При този вид отопление, температурата на подаване от термопомпата към инсталацията е ниска и максимално се намалява разликата с температурата на първичния източник – атмосферния  въздух. По този начин, термопомпата ще е необходимо да повиши съвсем малко температурата на енергоизточника, с помощта на електрическа енергия, което е предпоставка за икономичната работа на цялата система и ниските, месечни разходи на потребителите.

Ефективни-решения-за-отопление-и-охлаждане-с-термопомпи-от-„Екотерм-Проект“

Термопомпените системи са сред най-добрите ефективни и екологични  решения за поддържане на микроклимата на жилища, както през летния и зимния сезон, така и през преходните сезони. Могат да се използват самостоятелно или в хибридни системи за отопление, охлаждане и производство на битова, гореща вода. Използването на подходящо, интелигентно управление, прави работата на термопомпите икономична, лесна и удобна за потребителите, посредством използването на смарт телефон, таблет, компютър и различни интернет приложения.

Ефективни-решения-за-отопление-и-охлаждане-с-термопомпи-от-„Екотерм-Проект“-10

„Екотерм Проект“ ЕАД e основен, търговски представител на EMMETI Spa и WOLF GmbH – реномирани и популярни европейски компании, в областта на отоплението и климатизацията, предлагайки пълната гама термопомпи и интелигентни хибридни системи за оптимизиране на разходите за отопление, гарантиране на температурен комфорт и опазване на околната среда. Повече информация за „Екотерм Проект“ и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна или страницата на фирмата във Facebook.

ecotherm