януари 29 2024 0Коментара

Глътка свеж въздух с новите касетъчни вентилаторни конвектори Brezza на AERTESI Srl

Новият вентилаторен конвектор тип касета BREZZA за 2 и 4 тръбни системи е проектиран като панелна стоманена конструкция с всмукателната решетка и рамка за дифузия на въздуха. Линейните форми правят тази касета перфектно интегрирана към традиционните модулни тавани.

Вентилконвекторите са сертифицирани по Eurovent. BREZZA е нарицателно за иновация, качество и правилно регулиране на въздуха в съответствие с политиките за енергоспестяване.

 

Размер Дименсия 73 93
Скорост MIN MED MAX MIN MED MAX
Дебит m3/h 350 500 710 540 790 920
АС мотор W 30 38 50 54 72 87
DC мотор W 3 8 22 5 15 48
Разлика % -83% -74% -58% -78% -56% -46%

 

Благодарение на специалната форма на рамката за дифузия на въздуха, въздушният поток следва повърхността на тавана в съответствие със стените по равномерен начин, като се избягва създаването на неприятни въздушни падания (ефект на Коанда). Уредите BREZZA се предлагат с две версии на панела за всмукване на въздух, MPK-C и MPK-D, и двете проектирани и тествани, за да осигурят максимален комфорт. Благодарение на регулируемите клапи, крайният потребител може да регулира изходящия въздушен поток.

BREZZA-MPK-C
BREZZA-MPK-D

Новата касета серия BREZZA е разработена, за да осигури висок комфорт на потребителите. Всъщност, специфичната форма на панела според ефекта Коанда, избягва образуването на досадни студени течения (което винаги е бил проблем със стандартните вентилаторни касети).

Технически данни на в вентилаторен конвектор BREZZA за 2 тръбна система с АС мотор.

Размер Дим. 53 73 83 93
Скорост на вентилатора MIN MID MAX MIN MID MAX MIN MID MAX MIN MID MAX
Дебит на въздуха m3/h 290 380 550 350 500 710 410 560 770 540 790 920
Охлаждане – температури: сух въздух 27°C, влажен въздух 19°C, подаваща вода 7°C, изходяща вода 12°C
Обща мощност kW 2.25 2.79 3.71 2.62 3.45 4.47 2.97 3.76 4.74 3.66 4.82 5.36
Осезаема мощност kW 1.58 1.99 2.70 1.86 2.50 3.30 2.12 2.74 3.52 2.66 3.59 4.03
Дебит на водата l/h 387 480 638 450 594 769 510 647 814 629 829 921
Пад на налягане на водата Δp kPa 4.3 6.3 10.3 5.6 9.1 14.3 7.0 10.6 18.0 10.1 16.4 23.0
Отопление – температури: въздух 20 °C, подаваща вода 45 °C, изходяща вода 40 °C
Мощност kW 2.17 2.75 3.78 2.56 3.49 4.62 2.94 3.84 4.93 3.72 5.03 5.67
Дебит на водата l/h 375 476 654 443 604 799 509 664 853 644 870 980
Пад на налягане на водата Δp kPa 3.4 5.1 8.9 4.5 7.8 12.7 5.7 9.2 19.0 8.7 14.7 23.0
Консумация на енергия
Мощност W 25 30 40 30 36 50 41 50 64 54 72 87
Максимален ток A 0.18 0.23 0.29 0.40
Данни за шума
Звукова мощност dB(A) 35 39 48 39 46 55 40 48 57 49 59 62
Звуково налягане* dB(A) 26 30 39 30 37 46 31 39 48 40 50 53

(*) – нивата на звуково налягане са по-ниски от нивата на мощност с 9 dB(A), за пространство от 100 m3 и време на отражение на звука от 0.5 sec.

BREZZA-2

Технически данни на вентилаторен конвектор BREZZA за 2 тръбна система с EС мотор.

Размер Дим. 73 93
Скорост на вентилатора (E) 4.7V 6.6V 9.8V 4.0V 6.4V 8.8V
Дебит на въздуха m3/h 300 450 700 350 600 835
Охлаждане – температури: сух въздух 27°C, влажен въздух 19°C, подаваща вода 7°C, изходяща вода 12°C
Обща мощност (E) kW 2.25 3.11 4.32 2.55 3.86 4.88
Осезаема мощност kW 1.59 2.23 3.19 1.81 2.82 3.65
Дебит на водата l/h 397 548 761 450 680 862
Пад на налягане на водата Δp kPa 4.5 7.9 14.1 5.6 11.6 17.5
Отопление – температури: въздух 20 °C, подаваща вода 45 °C, изходяща вода 40 °C
Мощност (E) kW 2.17 3.11 4.46 2.50 3.93 5.12
Дебит на водата l/h 387 552 790 443 697 909
Пад на налягане на водата Δp kPa 3.5 6.6 12.4 4.5 10 15.9
Консумация на енергия
Мощност (E) W 3 8 22 5 15 48
Максимален ток A 0.17 0.38
Данни за шума
Звукова мощност (E) dB(A) 32 42 53 37 50 59
Звуково налягане* dB(A) 23 33 44 28 41 50
Клас за енергийна ефективност
EER (E) A A A A A A
СОР (E) A A A A A A

(*) – нивата на звуково налягане са по-ниски от нивата на мощност с 9 dB(A), за пространство от 100 m3 и време на отражение на звука от 0.5 sec.

Ефектът Коанда е технология при която струята на флуида следва контура на близката повърхност: изходящият въздушен поток следва тавана, след което пада надолу, следвайки повърхността на стената. Тъй като скоростта на изходящия въздух е много ниска, той не създава дискомфорт на хората, тъй като пада периферно. Специалната конфигурация на панела ви позволява да регулирате изходящия поток в зависимост от типа среда, в която е монтиран вентилконвектор BREZZA. Ефекта на Коанда позволява равномерно разпределение на температурата на въздуха без забележим въздушен поток в зоните, където има хора.

BREZZA-3

Вентилконвекторите BREZZA могат да се използват с интегриран AC или EC мотори, което е идеалното решение за климатизация в жилищния и търговския сектор. Комплектът вентили и електрическото табло са монтирани от една и съща страна, за да улеснят монтажа и поддръжката на уреда.

Повече за вентилаторни конвектори BREZZA на италианската компания AERTESI Srl вижте във видеото.

Екотерм Проект продължава да предлага атрактивни решения в HVAC сектора, както и продукти, отговарящи на най-високите изисквания на потребителите. Повече информация, за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти, може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на сайта или на страниците на фирмата във Facebook и Instagram.

ecotherm