НАШИТЕ МАРКА ПРОДУКТИ

Нови стратегически постижения

Първите сертифицирани по Екодизайн пелетни котли от български производител

Екотерм Проект ЕАД успешо сертифицира пелетни, отоплителни котли, серия Pelletherm V.2, въз основа на изискванията на Регламент ЕС 2015/1189. за екопроектиране на котли на твърдо гориво. Една от мерките, предприета за регулацията на стандарта за екологичен дизайн на продуктите е директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз.

Какви са целите ?

До какво ще доведе намаляването на емисиите при оползотворяване на дървесни пелети в сектор битово отопление?

  • Намаляване използването на отоплителни устройства без автоматично управление;
  • Драстично намаляване на емисиите на фини прахови частици във въздуха;
  • Добра поддръжка на съществуващи и нови отоплителни устройства;
  • Използването на дървесни пелети, които отговарят на изискванията на европейските стандарти.

Всички наши продукти са строго тествани от ОССУ сертифициращите органи и притежават TUV Nord сертификати

Защо да бъдете наши партньори

Важно събитие

Участие на Екотерм Проект на EXPOBIOMASA във Валядолид /Испания24/09/2019
EXPOBIOMASA е едно от водещите и най-престижни изложения, в които компании от цял свят получават възможността да представят своята продукция в областта на отоплението и производството на горива от биомаса. Събитието се организира от AVEBIOM, Испанската асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса.Големият ден настъпи.

ВАЖНО И ПОЛЕЗНО

Първите сертифицирани
по Екодизайн пелетни котли
от български производител

НОВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Екотерм Проект ЕАД успешо сертифицира пелетни, отоплителни котли, серия Pelletherm V.2, въз основа на изискванията на Регламент ЕС 2015/1189. за екопроектиране на котли на твърдо гориво. Една от мерките, предприета за регулацията на стандарта за екологичен дизайн на продуктите е директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз.

Екодизайн на прага на България: какво означава това?

Екодизайнът взема под внимание всички въздействия на даден продукт върху околната среда още от най-ранния етап на проектиране…

Материал с продължения

Енергийно ефективни и екологични Хибридни системи за отопление и охлаждане

Една стандартна хибридна система за отопление и охлаждане се състои от термопомпа с висок COP/EER (коефициент на преобразуване/коефициент на енергийна ефективност) и правилно оразмерен генератор на отопление…

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ