април 01 2019 0Comment

Пролетна промоция на слънчеви колектори

Пролетна промоция на слънчеви колектори GreenEcoTherm ! Високоефективни слънчеви колектори за инсталации, осигуряващи топла вода или за слънчеви инсталации, поддържащи отоплението. Слънчевите колектори покриват нуждите от БГВ на консуматорите за периода април-октомври между 80% и 100%. Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL  
 

ecotherm