февруари 04 2019 0Comment

Промоция пелетни горелки GreenEcoTherm GPxx III генерация и GP 25 IV генерация

Пелетни горелки с марка GreenEcoTherm GPxx III генерация имат странично изнесена клапа за настройка на количеството свеж въздух и външно изнесен потенциометър за лесно регулиране на мощността. Ръчната модулация осигурява оптимална работа и емисии в допустимите норми, чрез цветова синхронизация между органите за регулиране на мощността и подаването на свеж въздух. Многофункционалното микропроцесорно управление на горелките GreenEcoTherm GP 25 IV генерация осигурява прецизна работа на горивния процес, автоматична модулация и автоматичен тест на всички функции на системата, пет фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от потребителя, избор между 4 типа настройки в зависимост от качеството на изгаряните пелети. Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността, светлинна аларма при необходимост от почистване на горелката.

ecotherm