НАШИТЕ МАРКА ПРОДУКТИ

Оперативна Програма

“Иновации и конкурентоспособност”

2014 – 2020

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

ОПИК е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Бенефициент: „ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ“ ЕАД

 • Проект и главна цел: проект BG16RFOP002-2.077-1659  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. с главна цел  запазване на заетостта  на персонала, чрез подобряване на ликвидността  с цел нормализиране разплащанията  към персонал и доставчици.
 • Начало: 10.02.2021 г.
 • Край: 10.05.2021 г.

Прочети повече

Нови стратегически постижения

Първите сертифицирани по Екодизайн пелетни котли от български производител

Екотерм Проект ЕАД успешо сертифицира пелетни, отоплителни котли, серия Pelletherm V.2, въз основа на изискванията на Регламент ЕС 2015/1189. за екопроектиране на котли на твърдо гориво. Една от мерките, предприета за регулацията на стандарта за екологичен дизайн на продуктите е директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз.

Какви са целите ?

До какво ще доведе намаляването на емисиите при оползотворяване на дървесни пелети в сектор битово отопление?

 • Намаляване използването на отоплителни устройства без автоматично управление;
 • Драстично намаляване на емисиите на фини прахови частици във въздуха;
 • Добра поддръжка на съществуващи и нови отоплителни устройства;
 • Използването на дървесни пелети, които отговарят на изискванията на европейските стандарти.
ОБУЧЕНИЕ
Академия Екотерм Проект гарантира провеждането
на качествени, професионални и практични
обучения на своите партньори
от България и Европа.
ПРОДУКЦИЯ
Дейностите във фирмата са насочени
към получаване на висококачествен
краен продукт на най-справедлива
цена.
СЕРВИЗ
Следейки Европейските стандарти и регламенти,
Екотерм Проект категорично предлага
на своите клиенти сервизна дейност
на Европейско ниво.

Всички наши продукти са строго тествани от ОССУ сертифициращите органи и притежават TUV Nord сертификати

ecoMAX 860P3-V Контролер за автоматизирани котли работещи с пелети.

Вземи своя ecoNET 300 акаунт

Получете възможност диснационно да наблюдавате и управлявате работата на контролера, чрез своя потребителска или сервизна регистрация
  Защо да бъдете наши партньори

  Важно събитие

  ecoMX 860P3-V Контролер за автоматизирани котли работещи с пелети.

  • Управление на битова гореща вода
  • Информация за количеството на пелети в бункера
  • Нощно редуциране на температурата в седмична програма
  • Автоматично стартиране след спад на напрежението – запаметяват се последните настройки

  2368

  Продадени контролери

  160

  Потребителски акаунта

  366

  Сервизни акаунта

  ВАЖНО И ПОЛЕЗНО

  Първите сертифицирани
  по Екодизайн пелетни котли
  от български производител

  НОВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

  Екотерм Проект ЕАД успешо сертифицира пелетни, отоплителни котли, серия Pelletherm V.2, въз основа на изискванията на Регламент ЕС 2015/1189. за екопроектиране на котли на твърдо гориво. Една от мерките, предприета за регулацията на стандарта за екологичен дизайн на продуктите е директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз.

  Екодизайн на прага на България: какво означава това?

  brochure-ecodesign-your-future

  Екодизайнът взема под внимание всички въздействия на даден продукт върху околната среда още от най-ранния етап на проектиране…

  Материал с продължения

  Енергийно ефективни и екологични Хибридни системи за отопление и охлаждане

  Една стандартна хибридна система за отопление и охлаждане се състои от термопомпа с висок COP/EER (коефициент на преобразуване/коефициент на енергийна ефективност) и правилно оразмерен генератор на отопление…

  ПОСЛЕДНИ НОВИНИ