VGroup

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Ekoterm Proekt
Местоположение: Haskovo, Bulgaria
Конструктор: Екотерм Проект

ЗА ПРОДУКТА

Вентилаторната група е модул, който служи за принудително отвеждане на димните газове, отделени при изгаряне на твърди, течни и газообразни горива.
Модулът се монтира в случаите, при които тягата на комина не е достатъчна, което води до по-нисък КПД, по-голям разход на гориво и понижава топлинната му мощност. Той е снабден с центробежен вентилатор, който издържа на високи температури на изходящите димни газове – до 250oC и може да работи при наличието на пепелни частици в димните газове. Чрез този вентилатор газовете се отвеждат от изхода на съоръжението и под действието на създадения от вентилатора напор се транспортират към комина и се изхвърлят в атмосферата.
Вентилаторната група е особено подходяща за котли на твърдо гориво, в които въздухът за горене се засмуква от създадената при работа тяга на комина, в случай, че тягата не е достатъчна, към горивото не се подава необходимото количество въздух и съответно не може да бъде постигната топлинната мощност. Модулът създава допълнителна тяга, която увеличава естествената коминна тяга и съответно се повишава мощността на съоръжението. Конструкцията на вентилаторната група дава възможност да работи при повишени топлинни натоварвания, както и при наличието на пепелни частици в димните газове, налични при изгарянето на твърдо гориво (дърва, въглища, твърда биомаса).

БРОШУРИ