GreemEcoTherm-El-Filter

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: GreenEcoTherm
Местоположение: Haskovo, Bulgaria
Конструктор: Екотерм Проект
Връзка: Виж повече

ЗА ПРОДУКТА

Екотерм Проект предлага иновативни електростатични сепаратори на твърди частици за очистване на вредните емисии в димните газове при изгарянето на дървесна биомаса. Предлаганото практично решение е подходящо за отоплителни уреди изгарящи дървесни пелети в съществуващи и нови сгради. Електростатичните сепаратори GreenEcoTherm силно намаляват концентрациите на фините прахови частици в димните газове отделяни от котли и камини оползотворяващи дървесни пелети като гориво. Te се монтират между котела и димоотвода за изходящи газове към комина в котелното помещение. Продуктът се доставя като готов модул, поради което отпада подреждането на електродите. Електрониката на управляващия модул се монтира на стена в близост до сепаратора.

Електростатичният сепаратор на твърди частици в димните газове е основно предназначен за пелетни котли и камини. Допуска се за работа и в други съоръжения за работа с дърва, но при спазване изискванията на действащите стандарти, клас 5-ти за котли. Допустимата работна температура на димните газове трябва да бъде до 200 0, а максималната до 300 0.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Ефективност на сепариране на прахови частици над 85%;
   • Автоматичен режим на работа;
   • За отоплителни котли и камини на дървесна биомаса с мощност до 50 kW;

Предимства на продукта

   • Температура на димните газове – под 300 оС;
   • Без изгаряне, отделящо катран и блестящи сажди
   • Системата е изпитана и одобрена съгласно европейски директиви LVD и EMC;
   • Захранване на електростатичния сепаратор на твърди частици – 230V, 50Hz;
   • Консумация на енергия – под 30W;
   • Монтаж в котелното помещение;
   • Може да се интегрира в съществуващи системи;
   • Може да се използва при изграждане на нови системи;
   • Без загуба на комина тяга;
   • Управление на системата посредством температурен сензор;
   • Лесен монтаж и експлоатация;
   • Лесна поддръжка и ремонтнопригодност;
   • Изгодно съотношение цена/качество;
   • Ниски разходи за поддръжка и експлоатация;
   • Здрава и надеждна конструкция.

БРОШУРИ