Tag: Енергийна ефективност

Хибридна система Wolf, конвенционалното предложение на Екотерм Проект.

С ХИБРИДНА СИСТЕМА WOLF УПРАВЛЯВАТЕ ВАШИЯ КОМФОРТ! Две водещи технологии предлагани от WOLF, комбинирани интелигентно една с друга, осигуряват топлинeн комфорт на потребителите: - Сплит термопомпа въздух-вода BWL-1S за отопление и охлаждане, която използва ефективно наличната топлина на въздуха в околната среда; - А когато външните температури станат изключително ниски и не е икономически изгодно [...]

Екотерм Проект с първите за България сертифицирани по Екодизайн пелетни котли

Екотерм Проект ЕАД успешо сертифицира пелетни, отоплителни котли, серия Pelletherm V.2, въз основа на изискванията на Регламент ЕС 2015/1189, на комисията от 28 април 2015 г. за екопроектиране на котли на твърдо гориво. Една от мерките, предприета за регулацията на стандарта за екологичен дизайн на продуктите е директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз. Тази директива създава [...]

Академия Екотерм Проект- Вашият гарант за професионално и компетентно обучение

Лидерът в областта на отоплението и климатизацията, фирма Екотерм Проект, продължава да поставя на първо място качеството, иновациите и прецизността на предлаганите продукти, системи и решения. С цел осигуряване на професионален монтаж, пуск, настройка и  професионална поддръжка на продуктите си, през 2009г. фирмата стартира специализирани и професионални обучения на сервизни специалисти и инсталатори, като основа [...]

Академия Екотерм Проект с обучение по модул М-2

На 23 и 24 април се проведе, второто за годината, обучение по модул 2 от програмата на Академия Екотерм Проект. Участници в учебния процес бяха инсталатори и сервизни специалисти от Гърция. Тематично и задълбочено бяха разгледани продуктите на фирмата с търговските марки GreenEcoTherm и Bisolid. Лектори бяха инж. Николай Вангелов (Ръководител проект Академия Екотерм Проект), [...]

Енергийно ефективни и екологични Хибридни системи за отопление и охлаждане

Една стандартна хибридна система за отопление и охлаждане се състои от термопомпа с висок COP/EER (коефициент на преобразуване/коефициент на енергийна ефективност) и правилно оразмерен генератор на отопление. Термопомпените агрегати  използват електроенергия, за производството на топлина и студоносител, а генераторът на отопление - газообразно, течно гориво или дървесна  биомаса. Колкото повече източници на възобновяема енергия бъдат [...]