Академия Екотерм Проект

Програми и модули

Програмите за обучение са специално предназначени за монтажници на отоплителни системи, инженери, проектанти и управители на фирми. Предлаганите от нас модули на обучения ще Ви предостават необходимите знания, умения и компетентност за да успеете и да се развиете и наложите на пазара. Академия Екотерм Проект гарантира провеждането на качествени, професионални и практични обучения на своите партньори от България и Европа.
Екип от наши специалисти ще запознават участниците в обученията с предлаганите от нас отоплителни съоръжения оползотворяващи дървесна биомаса, техническите решения при монтажа, пуска, настройката, сервизирането и поддръжката на съоръжения, както и с хидравличното балансиране на отоплителните системи.

Важно събитие