НАШИТЕ МАРКА ПРОДУКТИ

Всички наши продукти са строго тествани от ОССУ сертифициращите органи и притежават TUV Nord сертификати

Защо да бъдете наши партньори

Важно събитие

ВАЖНО И ПОЛЕЗНО

Екодизайн и нашето бъдеще

Екодизайн на прага на България: какво означава това?

Екодизайнът взема под внимание всички въздействия на даден продукт върху околната среда още от най-ранния етап на проектиране…

Материал с продължения

Енергийно ефективни и екологични Хибридни системи за отопление и охлаждане

Една стандартна хибридна система за отопление и охлаждане се състои от термопомпа с висок COP/EER (коефициент на преобразуване/коефициент на енергийна ефективност) и правилно оразмерен генератор на отопление…

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ