НАШИТЕ МАРКА ПРОДУКТИ

Нови стратегически постижения

Първите сертифицирани по Екодизайн пелетни котли от български производител

Екотерм Проект ЕАД успешо сертифицира пелетни, отоплителни котли, серия Pelletherm V.2, въз основа на изискванията на Регламент ЕС 2015/1189. за екопроектиране на котли на твърдо гориво. Една от мерките, предприета за регулацията на стандарта за екологичен дизайн на продуктите е директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз.

Какви са целите ?

До какво ще доведе намаляването на емисиите при оползотворяване на дървесни пелети в сектор битово отопление?

  • Намаляване използването на отоплителни устройства без автоматично управление;
  • Драстично намаляване на емисиите на фини прахови частици във въздуха;
  • Добра поддръжка на съществуващи и нови отоплителни устройства;
  • Използването на дървесни пелети, които отговарят на изискванията на европейските стандарти.
ОБУЧЕНИЕ
Академия Екотерм Проект гарантира провеждането
на качествени, професионални и практични
обучения на своите партньори
от България и Европа.
ПРОДУКЦИЯ
Дейностите във фирмата са насочени
към получаване на висококачествен
краен продукт на най-справедлива
цена.
СЕРВИЗ
Следейки Европейските стандарти и регламенти,
Екотерм Проект категорично предлага
на своите клиенти сервизна дейност
на Европейско ниво.

Всички наши продукти са строго тествани от ОССУ сертифициращите органи и притежават TUV Nord сертификати

Защо да бъдете наши партньори

Важно събитие

Участие на Инфомобили WOLF и ЕРАТО в подкрепа на партньори28/09/2019
WOLF От 28септември до 05 соктомври - гр.Банкя / "Иванита Инвест Бул" / ЕРАТО От 28септември до 09 соктомври - гр.Перник / "АЛСистемс" ЕООД

ВАЖНО И ПОЛЕЗНО

Първите сертифицирани
по Екодизайн пелетни котли
от български производител

НОВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Екотерм Проект ЕАД успешо сертифицира пелетни, отоплителни котли, серия Pelletherm V.2, въз основа на изискванията на Регламент ЕС 2015/1189. за екопроектиране на котли на твърдо гориво. Една от мерките, предприета за регулацията на стандарта за екологичен дизайн на продуктите е директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз.

Екодизайн на прага на България: какво означава това?

Екодизайнът взема под внимание всички въздействия на даден продукт върху околната среда още от най-ранния етап на проектиране…

Материал с продължения

Енергийно ефективни и екологични Хибридни системи за отопление и охлаждане

Една стандартна хибридна система за отопление и охлаждане се състои от термопомпа с висок COP/EER (коефициент на преобразуване/коефициент на енергийна ефективност) и правилно оразмерен генератор на отопление…

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ