История на компанията

ИСТОРИЯТА НА ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ ПО ДАТИ

1999 . РАЗРАБОТКА

Разработка на първата пелетна горелка в Източна Европа.

1999 . ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Златен медал на Международен Пловдивски панаир за алуминиев радиатор “Ерато М”.

2000 . ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация на първата линия за производство на дървесни пелети на Балканския полуостров.

2001 . ПРОИЗВОДСТВО

Производство на първата пелетна горелка от серията GP.

2002 . ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Златен медал на Международен Пловдивски панаир за алуминиев радиатор тип ”Ера“.

2002 . ПРОДУКТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ

Продуктова сертификация на пелетна горелка серия GP.

2003 . ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Златен медал на Международния Пловдивски панаир за пелетна горелка серия GP.

2004 . НАЧАЛО

Начало на продажбите на изделия в Европа.

2005 . СЪЗДАВАНЕ

Създаване на собствена методология за класификация на дървесните пелети.

2006 . ИЗГРАЖДАНЕ

Изграждане на завод за собствено производство на съоръжения за оползотворяване на дървесна биомаса.

2007 . РАЗВИТИЕ

Развитие на автоматизирани отоплителни котли на дървесни пелети.

2008 . ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Златен медал на Международен Пловдивски панаир за автоматизиран пелетен котел серия Pelletherm V.2.

2011 . ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Златен медал на Международен Пловдивски панаир за пелетен котел DakonEra.

2011 . РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на “полезен модел” в БПВ на иновативните и функционални решения за експлоатацията и безопасността на пелетна горелка серия GP и автоматизиран пелетен котел серия Pelletherm V.2.

2012 . РАЗШИРЯВАНЕ

Разширяване на дистрибуторската мрежа в Европа.

2013 . ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Златен медал на Международния Пловдивски панаир за комбиниран котел Viadrus Furia.

2014 . ПРОДУКТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ

Продуктова сертификация на отоплителни пелетни котли серия Pelletherm V.2 M01 и серия Pelletherm V.4 в съответствие със стандарт EN 303-5:2012.

2015 . ПРЕДСТАВЯНЕ

Представяне на комбиниран котел Bisolid Automat, с иновативно автоматично превключване на котела между основно и резервно гориво.

2016 . ОФИЦИАЛИЗИРАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ

Официализиране и разшряване на дейността на Академия Екотерм Проект.

2017 . РАЗРАБОТЕН

Разработен e уникален тубус за горелката Bisolid EVO, предназначен за изгарянето на слънчогледови пелети.

2018 . РАЗРАБОТЕН

Разработен e автоматизираният пелетен котел Pelletherm PHAETHON, характеризиращ се с висока ефективност и надеждност.

2018 . РАЗРАБОТЕН

Разработен e пелетен котел Pelletherm MARATHON.

2019 . НАЛАГА

Екотерм Проект разработва и налага Конвенционалните хибридни системи за отопление и охлаждане.

2019 . НАЛАГА

Екотерм Проект разработва и налага Биоенергийните хибридни системи за отопление и охлаждане.