Сервизно обслужване

Гарантиран сервиз

Всяка продажба на отоплително съоръжение или продукт от Екотерм Проект дава спокойствие на потребителя. Това се дължи на категоричния стил на работа на фирмата и нейните дистрибутори по отношение на пуск, настройка, гаранционно и следгаранционно обслужване на отоплителните съоръжения, които предлагат.

С покупката на изделие от дистрибуторската мрежа на Екотерм Проект, потребителите получават не само високоефективно, екологично чисто и икономично решение за отопление в бита и индустрията, а и цялостно комплектно обслужване – първоначален пуск, настройки, наблюдение и мониторинг, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Сервизни партньори

service partners broshure img

Като главни изпълнители, ние първо създаваме най-високо ниво на доверие и почтеност с нашите клиенти.

Сервизно обслужване

Предимствата да работите с нас са:

  • Обучен, квалифициран и компетентен сервиз, притежаващ сертификат от Академия Екотерм Проект.
  • Постигане на оптималните параметри на работа на отоплителните системи, с цел висока ефективност и намаляване на разходите за отопление.
  • Гарантирана бърза реакция.
  • Наблюдение и мониторинг на системите.
  • Постоянна връзка с Екотерм Проект.

Сервизни парньори

За по-голямо улеснение на нашите клиенти, прилагаме пълния списък на нашите сервизни партньори.

 

Generated by wpDataTables

Нашата сервизна услуга

Поддържайки високо ниво на квалификация, внедрявайки иновации и следейки Европейските стандарти и регламенти, Екотерм Проект категорично предлага на своите клиенти сервизна дейност на Европейско ниво.

В резултат на постоянните обучения и постигнатите от тях резултати, сервизните партньори на Екотерм Проект биват отличавани и категоризирани от фирмата-производител по специфична система, давайки информация за сервизния партньор – това се случва с публично представяне на актуалните сервизни партньори, всеки от които е отличен с различен брой звезди, от една до пет.

Всеки наш продукт има уникален обхват, затова сервизния процес се прилага системно за всеки един от тях. Всяка продажба на отоплително съоръжение или продукт от Екотерм Проект дава спокойствие на потребителя. Това се дължи на категоричния стил на работа на фирмата и нейните дистрибутори по отношение на пуск, настройка, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Какво предлагаме

Единични цени за пуск и настройка

Цена за пуск и настройка на пелетен котел, горелка и камина: 48.00 лв. с ДДС

Цена за пуск и настройка на газов кондензен котел: 36.00 лв. с ДДС

Цена за пуск и настройка на термопомпа: 48.00 лв. с ДДС

Транспортните разходи за сервизна дейност в рамките на населеното място са безплатни. Извън населеното място цената на транспорта се калкулира в размер на 0.50 лв. в двете посоки без ДДС.

Професионална подготовка от Академия Екотерм Проект

Обучението и сертифицирането на всеки един от обявените сервизни партньори се осъществява от Академия Екотерм Проект. Програмите за обучение са специално предназначени за монтажници на отоплителни системи, инженери, проектанти и управители на фирми. Академия Екотерм Проект гарантира провеждането на качествени, професионални и практични обучения на своите партньори от България и Европа. Екип от наши специалисти  запознават участниците в обученията с предлаганите от нас отоплителни съоръжения оползотворяващи дървесна биомаса, техническите решения при монтажа, пуска, настройката, сервизирането и поддръжката на съоръжения, какато и с хидравличното балансиране на отоплителните системи.

Постигане на оптималните параметри на работа на отоплителните системи

С покупката на изделие от дистрибуторската мрежа на Екотерм Проект, потребителите получават не само високоефективно, екологично чисто и икономично решение за отопление в бита и индустрията, а и цялостно комплектно обслужване – първоначален пуск, настройки, наблюдение и мониторинг, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Наблюдение и мониторинг на системите

Фирма Екотерм Проект осъществява мониторинг и постоянно съдействие относно работата на отоплителните съоръжения, които предлага. Това се случва с помощта на кол център, отговарящ на телефон 0800 15 145 и постоянно търсещ обратна връзка от потребителите и специализирана форма в уебсайта на фирмата. Информацията, полученa чрез тези форми за контакт, помагат за бързото съдействие, наблюдаване работата на съоръженията, правилната реакция при различни ситуации, както и служи за категоризиране на сервизните партньори на фирмата по най-правилен начин.

Гарантирана бърза реакция

Сервизните партньори на фирмата са не само близо до потребителя, покривайки цялата територия на България, но и представляват специално селектирани, технически обучени и сертифицирани партньори на фирмата-производител.