Bisolid AUTO XX XA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Bisolid
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Ekoterm Proekt

ЗА ПРОДУКТА

Могат да се монтират в нови или съществуващи инсталации с цел напълно автоматични настройки на работната характеристика на нужния дебит. Функция AUTOADAPT (фабрична настройка) автоматично настройва работната характеристика на помпата към параметрите на системата и нуждите от топлина. Помпите предлагат възможност за избор на автоматичен нощен режим, който се активира с бутон, намиращ се на контролния панел. Автоматичният нощен режим няма активирани фабрични настройки. Когато автоматичният нощен режим бъде активиран, помпата автоматично минава на нощен режим.  Промяната зависи от температурата на флуида, измерен от интегрираните температурни сензори.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Подходящи за:

   • Системи с постоянен или променлив дебит, където е желателно да се оптимизира работата на помпата;
   • Системи с променлива температура на флуида;
   • Системи, където е приложим нощният режим;

Подходящи за:

   • Особено подходяща за съществуващи системи, където диференциалното налягане на помпата е твърде високо по време на нуждата от намален дебит;
   • При инсталация в нови системи с цел напълно автоматични настройки на работната характеристика на нужния дебит без да има нужда от използването на бай-пас вентили или други скъпи компоненти;

БРОШУРИ