Bisolid™ NEW K

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Bisolid
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Ekoterm Proekt
Връзка: Виж повече

ЦЕНА С ДДС

1 205 лв.

 • Котел Bisolid NEW K3
 • Три секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 374 лв.

 • Котел Bisolid NEW K4
 • Четири секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 581 лв.

 • Котел Bisolid NEW K5
 • Пет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 783 лв.

 • Котел Bisolid NEW K6
 • Шест секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 982 лв.

 • Котел Bisolid NEW K7
 • Седем секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 205 лв.

 • Котел Bisolid NEW K8
 • Осем секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 481 лв.

 • Котел Bisolid NEW K9
 • Девет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 665 лв.

 • Котел Bisolid NEW K10
 • Десет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

ЗА ПРОДУКТА

Котлите серия Bisolid New K са проектирани като чугунени триходови секционни котли с хоризонтално отвеждане на димните газове, подходящи за изгаряне на твърди горива (въглища, дърва и пелети). Чугуненото котелно тяло е произведено по модерна технология на леене, което прави котела устойчив на корозия. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентни котли на твърдо гориво, се постига благодарение на конструкцията на топлообменика, като това допринася и за отделянето на по-малко вредни емисии в атмосферния въздух. В резултат на това се спестява енергия, респективно разходи за гориво. Котлите са предназначени за отопление на жилища, еднофамилни и многофамилни къщи и други подобни обекти.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Осигуряват отоплителна мощност в широк диапазон: 14-90 kW;
   • Висококачественият чугунен топлообменик гарантира висока ефективност, надеждност и дълъг експлоатационен живот;
   • Избор на необходимата топлинна мощност на котела, в зависимост от броя на чугунените секции;

Предимства на продукта

   • Предно ръчно зареждане на дървата и въглищата в горивната камера;
   • Голям обем на горивната камера;
   • Независимост по отношение вида и калоричността на използваните горива;
   • При монтаж на смесителна група LADDOMAT може да се постигне икономия на гориво до 20%;
   • Лесно обслужване и поддръжка на котела;
   • Препоръчани мерки за безопасност чрез  монтаж на предпазен топлообменик срещу прегряване;
   • На долната врата, чрез универсален комплект за преустройство, има възможност за монтаж на високоефективна пелетна горелка серия Bisolid GP.

БРОШУРИ