Bisolid™ NEW N

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Bisolid
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Ekoterm Proekt
Връзка: Виж повече

ЗА ПРОДУКТА

Стоманеният водогреен котел Bisolid New N представлява източник на топлина, подходящ за отопление на жилища, еднофамилни и многофамилни къщи, публични сгради и помещения, производствени цехове и други подобни обекти с топлинни загуби в диапазона 20-80 kW. Отоплителната система може да бъде от отворен или затворен тип, с максимално свръх налягане 2.5 bar. Котлите серия Bisolid New N са проектирани като стоманени триходови котли с хоризонтално отвеждане на димните газове, подходящи за изгаряне на твърди горива. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентни котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманената триходова конструкция на топлообменника, като това допринася за отделянето на по-малко вредни емисии и газове с висока температура в атмосферния въздух. В резултат на това се спестява енергия, респективно разходи за гориво.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Осигуряват отоплителна мощност в широк диапазон: 20-80 kW;
   • Предно ръчно зареждане на горивото;
   • Триходов стоманен топлообменник;

Предимства на продукта

   • Предно ръчно зареждане на горивото в горивната камера;
   • Голям обем на горивната камера;
   • Независимост по отношение вида и калоричността на използваните горива;
   • При монтаж на смесителна група LADDOMAT може да се постигне икономия на гориво до 20%;
   • Лесно обслужване и поддръжка на котела;
   • На долната врата, чрез универсално преустройство и изолация, има възможност за монтаж на пелетна горелка (опция).