BISOLID™ Saver WFM

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Bisolid
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Ekoterm Proekt
Връзка: Виж повече

ЗА ПРОДУКТА

Bisolid идват на българския пазар, за да задоволят нарасналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по-висока ефективност и съответно по-ниска цена на отоплението. Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно-, многофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев с дължина до 400 mm при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление;
   • Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци и брикети;
   • Стандартно е оборудван с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздуха за горене, който осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;

Предимства на продукта

   • Бункерът за зареждане с гориво е увеличен, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
   • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
   • Котлите от серията Saver са тествани по стандарта EN 303–5 и отговарят на изискванията му;
   • Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID;
   • Подава се свеж въздух в горивната камера на котела посредством вентилатор, който се активира автоматично. Това позволява изгарянето на дърва с по-висока влажност;
   • На таблото има цифрова индикация на температурата и светодиодна индикация на функциите на котела;
   • Интуитивен дисплей;
   • Икономия на гориво посредством модулиращ вентилатор по температура на водата, или по температура на димните газове (по избор);
   • Възможност за управление на помпа за отоплителен кръг и за БГВ;
   • Възможност за регулиране температурата на водата в буферен съд, посредством втори температурен датчик;
   • Опция: отдалечено управление на котела посредством модул с вграден стаен  термостат;
   • Възможност за двойна термична защита (електрическа или механична) чрез звукова и визуална сигнализация върху дисплея;
   • Удължен период от време между две зареждания с гориво;
   • Сигнализация при привършване на горивото и преминаване в „тих“ режим на горене, осигуряващ съхранение на остатъчното горене и последващо лесно запалване на новата доза гориво;

БРОШУРИ