HS PHSTI

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Smart Hybrid Systems
Местоположение: Haskovo, Bulgaria
Конструктор: Bongioanni

ЗА СИСТЕМАТА

ХИБРИДНА СИСТЕМА Play Hybrid Smart T Intra (PHST Intra)

Интелигентна интеграция между газов котел, термопомпа, слънчев колектор и бойлер за битова гореща вода. Bus връзката между управлението Smart Gest и системата Т-Hybrid гарантира възможността за управление чрез един и същ потребителски интерфейс, като в същото време гарантира максимална гъвкавост и ефективност на работа на газовия котел и термопомпата.

Използването на подходящо интелигентно управление прави работата на хибридните системи икономична и създава леснота и удобство на потребителите посредством използването на смарт телефон, таблет, компютър и различни интернет приложения. По този начин хибридната система превключва между енергийните източници, в зависимост от това кой е най-ефективният в даден момент.

Интелигентното управление SMART GEST е в състояние да изчисли моментния COP на термопомпата, като функция на някои променливи (Tвън., Tп.в., активна фотоволтаична енергия) и да го сравни с еквивалентния коефициент на полезно действие на газовия котел. Най-ефективният източник на топлина се активира според цената на енергията на топлоизточниците. Може да има едновременна работа както в режим БГВ, така и в режим отопление и охлаждане.

Принципът на работа е подобен на посочения по-горе, но в този случай SMART GEST електрониката активира енергийния източник, който ще генерира най-малко емисии на CO2 в атмосферата според таблиците на ISPRA.

Хибридните системи са особено подходящи при сгради ново строителство, при санирани жилища и за подмяна на стари котли на твърдо и газообразно гориво при средно и високо-температурни системи.

КОЛКО ЩЕ ВИ СТРУВА ОТОПЛЕНИЕТО

С хибридната система Вие постигате годишна икономия на разходи за отопление до 42% спрямо нов газов кондензен котел и до 50% спрямо газов некондензен котел!

 КАКВИ СМЕТКИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПЛАЩАТЕ?

Пример за изчисляване на разходите за отопление. 

Колко ще ви струва отоплението?

Направените изчисления са за фамилно жилище с площ 100 m2 и потребна отоплителна мощност 16 kW.

Цените на електроенергията и природния газ са към 20 Август, 2021г. с вкл. ДДС.

ИКОНОМИЧЕСКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ-РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ С ТЕРМОПОМПА

Коефициент на преобразуване на термопомпата 3.2, означава, че тя произвежда 3.2 kW топлинна енергия, за сметка на консумирана 1 kW електрическа мощност. Следователно ефективността на термопомпата е в пъти по – висока от ефективността на един газов или пелетен котел. Т.е в определен диапазон тя е по – икономически ефективна и съчетана в хибридна система с пелетен/газов котел, в пъти се намаляват разходите за отопление и подгряване на битова гореща вода.

ПОКАЗАТЕЛИ НА СИСТЕМАТА

Предимства на системaта

    • Изключителна енергийна ефективност – всеки един киловат електроенергия използван в хибридната система води до получаване на 3 до 4 пъти повече киловата топлина от енергията на въздуха;
    • Хибридните системи използват интелигентна технология, която е до 40% по-ефективна от обикновен отоплителен котел, като вие спестявате пари от разходите на енергия за отопление на Вашия дом;
    • Гарантиран топлинен комфорт през зимата, ефективно охлаждане през лятото и целогодишно изобилие от топла вода за битови нужди;

Предимства на системата

    • Ниски инвестиционни разходи на домакинствата при интегриране на термопомпа или газов котел в инсталацията. Лесен и бърз монтаж в обща хибридна система;
    • Най-икономичното и комфортно решение при работа на ниско температурни системи за отопление и охлаждане с лъчисти подови, стенни и тавани панели;
    • Подходящи за отопление и охлаждане на жилища с вентилаторни конвектори или в комбинация с подово отопление и охлаждане;
    • Автоматично превключване между работата на термопомпа, отоплителен котел или хибриден режим, като винаги се избира най-икономичния режим за потребителя;

Предимства на системата

    • Екологични хибридни системи – 20% по-ниски емисии на СО2 в сравнение с други решения за отопление. Намалена консумация на електроенергия през зимата;
    • Всички компоненти на хибридната система са проектирани, тествани и произведени съгласно актуалните европейски стандарти. Благодарение на ефективните и качествени уреди, функционалното управление и периферните устройства се гарантира надеждна експлоатация и ниски разходи за поддръжка на цялата система;
    • Ниски нива на шум при работа. Нощен, тих режим за допълнително редуциране на шума.