D'Alessandro ™MARINA CSA 30

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: D'Alessandro
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: D'Alessandro
Връзка: Виж повече

ЗА ПРОДУКТА

MARINA CSA е чипсов котел с триходово отвеждане на горивните газове за отоплителни инсталации.Котелът е със стоманено тяло, чугунена горелка и механично подаване на горивото с променливо скоростен шнек. Система за автоматично регулиране на подаването на първичен и вторичен въздух. Подходящи са за отопление на обществени сгради, индустриални и селскостопански обекти. Стандартно захранване 230V.за моделите до 100 kWt. и 400V за моделите до 2000 kWt.

Стандартната окомплектовка на котлите включва противопожарна система и управляващо табло, както следва:
За модели CSA, до 100 kW – табло с автоматично запалване и регулиране на мощността;
За модели CSA, над 100 kW – с електромеханично табло.*
* Възможност за доставка на табло с автоматично запалване и регулиране на мощността – по заявка; -гориво : дървени стърготини, талаш, дървесен чипс, пелети, натрошени черупки и костилки от плодове, костилки от маслини и др.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Екологично чисто гориво;
   • Система за управление на мощността;
   • Възможност за изгаряне на гориво с голяма влажност;
   • Защита на ел. двигателите;
   • Защита от обратно горене;