GreenEco-Therm-PELLETHERM-V11-M03-New-Product

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: GreenEcoTherm
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Ekoterm Proekt
Връзка: Виж повече

ЗА ПРОДУКТА

Водогрейните пелетни котли серия “Pelletherm V.11 Long Time” са предназначени заоползотворяване на дървесни пелети и представляват заварена стоманена конструкция. Тези котли служат за отопление в системи с локално топлоснабдяване, а също така и за подгряване на битова гореща вода. Котелът оползотворява дървесни пелети, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло и се предава на топлоносителя в отоплителната инсталация.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Автоматична експлоатация на системата, има възможност за регулиране на нейната работа със стаен термостат (седмичен програматор), което гарантира;
   • Иноватовно и уникално автоматично почистване на горелката посредством механично обстъргване на скарата;
   • Независимост от качеството на изгаряните дървесни;

Предимства на продукта

   • Комбинацията самопочистваща горелка за пелети и голям контейнер за събиране на пепелта осигурява продължителна и безпроблемна работа в рамките до 1 месец в зависимост от топлинната мощност и качеството;
   • По-лесна и по-бърза сервизна диагностика, благодарение на функцията “Аларми”;
   • Възможност за запазване на текущите настройки и възстановяване на фабричните настройки по подразбиране;
   • Възможност за управление на циркулационна помпа;
   • Автоматичен старт след пад на напрежението – запазване на последните настройки;
   • Защитени с парола нива на достъп – за сервизния техник и производителя;
   • Ниски вредни емисии изпускани в атмосферния въздух;
   • Компактна конструкция, даваща възможност за опростен монтаж и лесно обслужване (при почистване и сервизиране);
   • Възможност за подгряване на битова гореща вода (БГВ);
   • Минимални експлоатационни разходи.

БРОШУРИ