PELETERM-V2-M01_01b

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: GreenEcoTherm
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Ekoterm Proekt
Връзка: Виж повече

ЗА ПРОДУКТА

Автоматизираните пелетни котли Pelletherm V.2 са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон. Основното предимство и уникалност на този продукт е възможността да изгаря пелети с диаметър от Ø 6 mm до Ø 14 mm с различно качество, както и плодови костилки. Характеризират се с изключително висока ефективност и надеждност.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Непретенциозност към качеството на използваното гориво – всички категории дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2-2014 (клас A1; клас A2; клас B);
   • Автоматично запалване;
   • Автоматична пет степенна модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и електрическа енергия;

Предимства на продукта

   • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
   • Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на полезен модел на дозиращо устройство за подаване на горивото, елиминиращ фактора “обратен огън” и самозапалване;
   • Автоматизирана експлоатация на котела – регулиране на температурата със стаен термостат (седмичен програматор), който гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
   • Възможност за управление на циркулационна помпа и акумулиращ съд;
   • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
   • Възможност за управление на циркулационна помпа и акумулиращ съд;
   • Микропроцесорен модул за управление параметрите на котела и табло с интерфейсен дисплей;
   • Автоматично почистване (обстъргване) на пепелния остатък в скарата на горелката без прекъсване на горивния процес;
   • Вграден бункер с обем 100 kg и възможност за автоматично зареждане с гориво от друг външен източник;
   • Механично почистване на тръбния сноп;
   • Стоманена триходова конструкция позволяваща динамична работа на котела;
   • Елементна база изцяло от реномирани Европейски производители;
   • Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за сервизния персонал;
   • Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност;
   • Отговарят на всички изисквания по директиви LVD, EMC и по стандарта EN 303-5;
   • Екологичен при работа – нива на въглеродни емисии, които покриват най-строгите Европейски изисквания;
   • Възможност за старт и стоп чрез GSM модул – опция.