Grundfos MULTILIFT

ЗА ПРОДУКТА

Компактна и надеждна, подемна станция за пренос на канални води (вкл. фекални води) от от фамилни къщи с контролен блок в комплекта. Подемната станция е подходяща за отвеждане на канални води от помещения под нивото на земята, сутерени, вили и фамилни къщи. Предлага възможност за директно свързване към тоалетна, позволява монтаж към пода или в шахта, достъпна е във варианти с монофазен и трифазен двигател и се доставя готова за свързване. Подемните станции дават прости решения на сложни проблеми. Модулите MULTILIFT са различни по размер – от малки модули MSS за еднофамилни жилища до големи модули MD1, създадени за големи сгради. Независимо от размера, системите MULTILIFT са предназначени за компактност и лесен монтаж, без да привличат вниманието. Тези подемни станции обхващат различни модели – от малки модули с един източник до системи с две помпи с вместимост на резервоара от 66 литра до 1,350 литра.

Подемна станция събира отпадните води от подканализационно ниво в сграда и ги отвежда в канализационна система. Тя също така не допуска обратен поток на водите в случай на високо ниво в канализацията. За еднофамилни жилища и вили използвайте MULTILIFT MSS или M. Многофамилни жилища и търговски или обществени сгради от всякакъв вид изискват система с две помпи; изберете MULTILIFT MD, MLD или MD1/MDV.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Grundfos
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Grundfos

БРОШУРИ

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • До пет размера на мотора за всеки размер резервоар (M, MD, MLD);
   • Предварително сглобените модули включват възвратен вентил (MSS, M, MD, MLD);
   • По-ниското тегло означава лесно боравене и монтаж (MSS, M, MD, MLD);

Предимства на продукта

   • Лесен за използване микропроцесор с работни точки за две различни нива (MSS, M, MD);
   • Две регулируеми височини на входове в една система (MSS, M, MD);
   • Надеждното микропроцесорно управление остава актуално за ситуацията на експлоатация;
   • Висококачествен датчик за налягане без контакт с отпадни води и отделен датчик за аларма за висока вода;
   • Гъвкави входни съединения с използване на гнезда или свързващи части;
   • Опцията за три входа DN100 с две допълнителни входни връзки предлага максимална гъвкавост;
   • Широк диапазон размери на резервоарите, подходящи за всяко приложение: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 и 1350 литра;
   • Скосени дъна на резервоарите за избягване на утаяване и намаляване на остатъчни отпадни води;
   • Херметизиращ полиетиленов материал за система, непропускаща газове и миризми. Несинхронизиращи вихрови работни колела със свободно пропускане до 80 mm;
   • Уникална конструкция на помпи SE помпи за MD1/MDV (вижте страниците за SE);