Grundfos SEG

ЗА ПРОДУКТА

SEG помпите на Grundfos са потопяеми помпи с хоризонтален нагнетателен изход, специално проектирани за изпомпване под налягане на отпадни води, съдържащи води от тоалетни. Oборудвани с режеща система, която нарязва твърдите отпадъци на по-малки части, които да могат да бъдат отведени по тръби с относително малък диаметър. Системите под налягане са идеалният избор за пренос на отточни и канализационни води, а гамата SEG съчетава икономичността с максималната защита за околната среда, като улеснява използването на тръби с по-малко налягане за минимални инвестиционни разходи. Гамата SEG е предназначена да намали консумацията на енергия и да поддържа на минимум разходите за престои, като същевременно поддържа върхово изпълнение през целия срок на експлоатация на системата.

Приложения: Помпите Grundfos SEG са специално предназначени за изпомпване на необработени отпадни води от битови, търговски и общински източници. Високото изходно налягане позволява преноса на отпадни води на по-големи разстояния.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Grundfos
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Grundfos

БРОШУРИ

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Свързване на кабела чрез куплунг;
   • Ефективна система за рязане;
   • Регулиране на работното колело SmartTrim;

Предимства на продукта

   • Уникална система за скачване със скоба;
   • Специално конструирана дръжка за повдигане;
   • Уникално пакетно уплътнение на вала;
   • Модулна конструкция;
   • Високомощни сачмени лагери;