Linyitomat™

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Linyitomat
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Baymak

ЦЕНА С ДДС

5 160 лв.

 • Котел LINYITOMAT 60 Plus
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

6 042 лв.

 • Котел LINYITOMAT 80 Plus
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

9 720 лв.

 • Котел LINYITOMAT 100F
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

10 590 лв.

 • Котел LINYITOMAT 130F
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

11 280 лв.

 • Котел LINYITOMAT 160F
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

12 180 лв.

 • Котел LINYITOMAT 200F
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

17 490 лв.

 • Котел LINYITOMAT 250F
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

19 740 лв.

 • Котел LINYITOMAT 300F
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

32 652 лв.

 • Котел LINYITOMAT 400F
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

39 036 лв.

 • Котел LINYITOMAT 500F
 • Стоманен
 • Твърдо гориво
 • 3 bar

ЗА ПРОДУКТА

Стоманен водогреен котел на твърдо гориво, предназначен за отопление на сгради и подготовка на битова топла вода с комбиниран бойлер.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Лесна експлоатация и обслужване;
   • Окомплектован с вентилатор за въздух;
   • Тръбен димогарен топлообменник за максимално оползотворяване топлината на димните газове;

Предимства на продукта

   • Вградена циркулационна помпа (за модели от 60 до 100);

БРОШУРИ