Roberts Gordon BLACKHEAT U-TUBE

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Roberts Gordon
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Roberts Gordon

ЗА ПРОДУКТА

Нискоинтензивните инфрачервени излъчватели на “Roberts Gordon” са посветени на задачата да осигурят на клиентите си отличен продукт, отговарящ изцяло на техните нужди и надхвърлящ очакванията им. Още през 1963 година “Roberts Gordon” въведе първата вакуумна, нискоинтензивна, инфрачервена система, работеща на газ. Инсталираните в цял свят над 700 хиляди системи “Roberts Gordon” предоставят комфортно, надеждно и икономично отопление, задоволяващо разнообразния вкус на клиентите.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Икономия на гориво;
   • Намаляване на разходите за отопление;
   • Бързо възстановяване на топлината;
   • Комфортна топлина и приятно умерена температура;
   • Многочислени конструктивни възможности;
   • Естетично оформление;
   • Безвредни за околната среда;
   • Безшумно отопление без конвективни течения;
   • Лесно инсталиране, минимална техническа поддръжка.

Предимства на продукта

   • Фокусиране интензивността на отопление върху определена част от помещението;
   • Голям избор на мощността на горелките и дължината на тръбите;
   • Устойчивите ъглови крепителни планки позволяват монтаж на пода и повдигане на готовия излъчвател до място за окачване;
   • Намалени разходи за електрически кабели и монтаж поради близостта на вентилатора до горелката;
   • Напълно автоматизирано запалване с директна искра и модул осигуряващ 100% спиране притока на гориво при липса на пламък.

БРОШУРИ