™Стабилизатор на тяга

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: TIGEX
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: TIGEX

ЗА ПРОДУКТА

Димните стабилизатори на тяга намалят риска от кондензация в комина. Tigex 100 и Tigex 150 са проектирани да уплътняват херметично, да предпазват от пропускане на димни газове при свръхналягане, което обикновено се наблюдава при пуск на горелката. Монтират се с помощта на различни адаптери, които са решения за кръгли, еднослойни тръби, изолиращи Т-тръби и други. При инсталация с подвижен адаптер трябва да се използва уплътнение от негорим материал. При трайни инсталации, адаптерът трябва да бъде уплътнен към тръбата за отвеждане на газове с кит за котли. Монтира се с рамо в хоризонтална позиция и корпус във вертикална позиция.
Стабилизаторът на тяга ще се отваря до различни степени в зависимост от настройката и наличната тяга в комина. Тягата ще варира в зависимост от конструкцията на комина, атмосферните условия или от това дали котелът работи или не. Тъй като условията за тяга ще варират значително при различните инсталации, е необходимо да се определя подналягането и необходимостта от вентилация, за всеки случай поотделно.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

БРОШУРИ