VIADRUS U22 D

ЦЕНА С ДДС

1 483,40 лв.

 • Котел Viadrus U 22 C
 • Три секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 644,43 лв.

 • Котел Viadrus U 22 C
 • Четири секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 816,21 лв.

 • Котел Viadrus U 22 C
 • Пет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 988 лв.

 • Котел Viadrus U 22 C
 • Шест секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 184,62 лв.

 • Котел Viadrus U 22 C
 • Седем секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 349,18 лв.

 • Котел Viadrus U 22 C
 • Осем секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 583,06 лв.

 • Котел Viadrus U 22 C
 • Девет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 772,44 лв.

 • Котел Viadrus U 22 C
 • Десет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 665,78 лв.

 • Котел Viadrus U 22 D
 • Четири секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

1 839,80 лв.

 • Котел Viadrus U 22 D
 • Пет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 013,82 лв.

 • Котел Viadrus U 22 D
 • Шест секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 213 лв.

 • Котел Viadrus U 22 D
 • Седем секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 379,68 лв.

 • Котел Viadrus U 22 D
 • Осем секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 616,60 лв.

 • Котел Viadrus U 22 D
 • Девет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

2 808,46 лв.

 • Котел Viadrus U 22 D
 • Десет секционен
 • Чугун
 • Твърдо гориво

ЗА ПРОДУКТА

VIADRUS U 22 C/D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Висока надеждност и ефективност;
   • Лесно обслужване и поддръжка;
   • По-голяма горивна камера;

Предимства на продукта

   • Не изисква висока тяга на комина;
   • Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
   • Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло.