VIADRUS U22 D

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Viadrus
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Viadrus

ЗА ПРОДУКТА

VIADRUS U 22 C/D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Висока надеждност и ефективност;
   • Лесно обслужване и поддръжка;
   • По-голяма горивна камера;

Предимства на продукта

   • Не изисква висока тяга на комина;
   • Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
   • Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло.