WOLF-CGW

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Wolf
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Wolf

ЗА ПРОДУКТА

В компактните размери на настенните газови кондензни котли CGW-2L са интегрирани газов кондензен котел с топлообменник за БГВ от неръждаема стомана и слоест обемен подгревател от неръждаема стомана. Иновативната технология за разслояване на водата в обемния подгревател гарантира постоянно наличие на топла вода. Котелът е напълно подготвен за електрическо и хидравлично свързване.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Широк диапазон на модулация, компактни размери и безшумна работа;
   • „DHW turbo” с тръбопроводна система от неръждаема стомана за подаване и разпределяне на топла и студена вода. Осигурява сигурно и целенасочено разпределение на водата, което гарантира висок капацитет на вода за БГВ (кандидатстване за европейски патент);
   • Високи икономии в разходите за експлоатация чрез ефективно производство на гореща вода за БГВ и новаторска технология на изолацията (защита на полезния модел);

Предимства на продукта

   • В рамките на 10 минути може да бъдат подготвени 140 литра вода с темп. 40°C;
   • Лесен и бърз монтаж – разделя се на два преносими модула: от 35 kg и 19 kg;
   • Контролирано съхранение и използване на кондензната технология (получен европейски патент).