Wolf MM 2

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Категории:
Марка: Wolf
Местоположение: Хасково, България
Конструктор: Wolf

ЗА ПРОДУКТА

Смесителен модул MM – 2 Управление на температурата на подаване в зависимост от външната температура.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Управление на един смесителен кръг;
   • Лесна конфигурация на регу-латора чрез избор на предва-рително определени варианти на системата;
   • Може да се разшири с управляващия модул BM-2 с конзола за стена;

Предимства на продукта

   • eBus-интерфейс с автоматично управление на енергията;
   • Tехнология на свързване RAST 5-то поколение;
   • Вкл. датчик за температура на подаване;

БРОШУРИ