™Bisolid SAVER C

ЦЕНА С ДДС

3 350 лв.

3 014.40 лв.

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

 • Котел Bisolid Saver Combi 25
 • Стоманен
 • На дърва и пелети

3 640 лв.

3 276 лв.

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

 • Котел Bisolid Saver Combi 35
 • Стоманен
 • На дърва и пелети

3 970 лв.

3 572.40 лв.

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

 • Котел Bisolid Saver Combi 45
 • Стоманен
 • На дърва и пелети

ЗА ПРОДУКТА

Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка Bisolid GP xx_B и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките Bisolid GP xx_B изгарят дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2-2014, с диаметър Ø 6-8 mm. По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

Предимства на продукта

   • Възможност за изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети;
   • Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
   • Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;

Предимства на продукта

   • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
   • Пелетните горелки Bisolid GP xx_B са напълно автоматизирани – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции с меню на български език;
   • Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво, съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво;
   • Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация;
   • Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;
   • Собствена патентована система от стикери с течни кристали за контролиране на налягането в горивната камера на котела. Това решение осъществява сигнализация при необходимост от почистване на горелката.
   • Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;
   • Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;
   • Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;
   • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор;
   • Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя;
   • Управление на пелетната горелка през GSM модул (опция), чрез изпращане на SMS команди – възможност за спиране, пускане и преглед на текущото й състояние.